CSR & bæredygtighed
Vi arbejder konstant på at vurdere og forbedre vores praksisser, så vi kan beskytte mennesker, vores planet og dyrelivet. Læs mere om vores CSR-politikker, bæredygtige initiativer, etiske regelsæt etc.
Mennesker

By Malene Birger arbejder hele tiden på at skabe bedre forhold for vores medarbejdere internt og vores samarbejdspartnere og interessenter eksternt.

Vi er af den opfattelse, at mennesker og miljø ikke er to forskellige ting, men derimod hænger uløseligt sammen. Hvis noget er til gavn for den ene, er det altså til gavn begge steder. Når det er sagt, har vi valgt at opdele vores politikker og henvisninger for nemheds skyld - til tider ser man dog et overlap mellem dokumenterne.

Vi ønsker at have en positiv indflydelse på de mennesker, vi samarbejder med, samt på de lokalsamfund, hvor vi arbejder.

By Malene Birger støtter og respekterer FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheder, som fremgår af princip 1-6 i FNs Global Compact. Vores etiske regelsæt er med til at beskytte vores medarbejderes sundhed og sikkerhed, når de fremstiller vores produkter.

By Malene Birger har været medlem af Amfori/BSCI (Business Social Compliance Initiative) siden 2007, og vores etiske regelsæt svarer til deres standarder. Vi har fokus på at få flere af vores leverandører til at indgå i programmet, og vi vil samarbejde med vores leverandører om at styrke vores gode forhold.

Vi er medlem af Amfori, som er en førende organisation for åben og bæredygtig handel. Vi deltager i Amfori/BSCI, så vi kan få hjælp til at overvåge leverandører med fælles revision samt forbedre vores distributionskæde via undervisning og uddannelse. Via denne struktur kan vi gøre en indsats både lokalt og globalt for at sikre partnerskaber, der er til gensidig gavn, og som i sidste ende er med til at skabe en åben og bæredygtig handel.

By Malene Birger har forpligtet sig til at skabe en positiv og sund arbejdsplads for alle, som indgår i vores distributionskæde. Dette gælder lige fra vores HQ i København til vores fabrikspartnere rundt omkring i verden.

Anti-korruptionspolitik

By Malene Birgers politik er at drive vores virksomhed og udføre alle aktiviteter på ærlig og bæredygtig vis. Vi har dermed nultolerance over for bestikkelse og korruption. Vi arbejder hele tiden på at sikre, at de nationale love overholdes, uanset hvor vi arbejder. Vi har etableret en række passende procedurer, som vil blive iværksat i tilfælde af korruption eller forsøg herpå i vores organisation.

Vi anerkender vores juridiske og moralske forpligtelser til at iværksætte passende procedurer, som skal kunne forebygge bestikkelse og korruption blandt ledere, ansatte og samarbejdspartnere, som arbejder for eller på vegne af By Malene Birger. Til dette formål har vi et e-læringsprogram om korruption, som alle vores fuldtidsansatte skal gennemføre hvert andet år. Dette program udløser et diplom, samt at medarbejderne opnår større viden om, hvordan de skal håndtere en given situation, som måtte omfatte korruption eller bestikkelse.

Med den overordnede målsætning om at sikre et virksomhedsmiljø uden korruption gennem hele virksomhedens værdikæde tilstræber vi hele tiden at overholde alle gældende love om anti-bestikkelse i de lande, hvor vi arbejder. Dette sker i overensstemmelse med vores medlemskab af FNs Global Compact og det 10. princip om at modarbejde alle former for korruption, herunder pengeafpresning og bestikkelse. Vores politik om anti-korruption indeholder en række minimumsstandarder. Derfor skal de lokale love i det land, hvor By Malene Birger arbejder, til enhver tid følges og overholdes, hvis denne lov indeholder strengere krav.
Se vores politik om anti-korruption

Etisk regelsæt

Vores virksomhed har forpligtet sig til at undgå samt håndtere alvorlige indvirkninger på de grundlæggende principper for den sociale, miljømæssige og økonomiske udvikling, som vi måtte forårsage, medvirke til eller være forbundet med i kraft af vores aktiviteter. Derfor tilstræber vi, at vores egen virksomhed samt vores leverandører arbejder i overensstemmelse med vores etiske regelsæt og således følger BSCI-principperne for bæredygtig udvikling og god arbejdspraksis.

Vores etiske regelsæt skal opfattes som et værktøj til samarbejde og dialog til forbedring af de systemer, der skal håndtere alle indvirkninger på menneskerettigheder, herunder arbejdsrettigheder, miljø og anti-korruption.
Se vores etiske regelsæt.
null
Dyrevelfærdspolitik

By Malene Birger er af den opfattelse, at alle levende væsener skal behandles med værdighed og respekt.

Dyrevelfærd betyder meget for os, og der er ingen dyr, som skal lide overlast i forbindelse med fremstillingen af vores produkter. Vi støtter ""de fem friheder"" i forhold til dyrevelfærd, som er udstedt af Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).

By Malene Birger fremmer dyrevelfærd ved hjælp af følgende politikker. Disse politikker skal udgøre en minimumsstandard og -praksis.

Kemiske begrænsninger

For at beskytte vores kunder, produktion, medarbejdere og miljøet har By Malene Birger udstedt klare retningslinjer for, hvilke stoffer der er tilladt at anvende. Vi er forpligtet til at minimere anvendelsen af skadelige kemikalier i fremstillingen af vores produkter, så vi kan beskytte vores miljø, medarbejdere og forbrugere. For at kunne sikre at vores politikker håndhæves gennem hele værdikæden, undersøger og tester vi løbende vores produkter i henhold til REACH samt vores egen RSL (Restricted Substance List), dvs. liste over kemikalier med begrænset anvendelse, som for visse kemikalier overgår REACH-kravene. RSL-listen er altid opdateret i henhold til gældende lovgivning.

For at sikre at vores produkter overholder vores kemiske begrænsninger, udfører vi risikovurderinger for samtlige kollektioner - baseret på højrisikovarer, høje volumener og leverandørhistorik. For at holde os ajour med disse regler og standarder samarbejder vi med partnere, herunder den svenske kemikaliegruppe, som er en del af det svenske forskningsinstitut Rise. Via dette medlemskab har vi adgang til kemisk ekspertise og praktiske værktøjer, så vi hele tiden kan overholde regler og standarder i forhold til kemikalier. Samarbejdet giver os ligeledes adgang til et netværk af virksomheder, som har en meget omfattende viden og kendskab til kemikaliestyring. I forbindelse med kemikalietests samarbejder vi med laboratoriet MTS Global Testing Lab. MTS bistår os med teknisk ekspertise og branchens bedste praksisser i forbindelse med kemikaliestyring samt overholdelse af gældende standarder.
Se vores RSL-liste over stoffer med begrænset anvendelse
null
Bæredygtighed

Vores tilgang til at have et mere bæredygtigt og etisk korrekt brand er både modig og beskeden på samme tid. Vi ved godt, at vi ikke er perfekte, men det skal ikke afholde os fra at forbedre og styrke vores praksisser i alle vores aktiviteter. Hos By Malene Birger er bæredygtighed og socialt ansvar integreret i hver eneste gren af vores brand - lige fra produktionen til kontoret.

Vores arbejde er dybt forankret i FN Global Compacts verdensmål, og vi følger FNs retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv, idet vi altid udviser rettidig omhu i vores egne aktiviteter og i hele distributionskæden. Vi anvender vores etiske regelsæt som et værktøj til at tilpasse os vores samarbejdspartneres forventninger til en ansvarlig forretningsadfærd, og vi bestræber os altid på at være en stærk samarbejdspartner.

Da vi hele tiden bestræber os på at blive endnu mere bæredygtige og endnu mere opmærksomme på den indflydelse, vi har på omverdenen som både brand og virksomhed, vil vi iværksætte nye initiativer og politikker, som kan leve op til de konstante forandringer. Denne bevidsthed er en del af vores vækststrategi og altafgørende for vores måde at drive virksomhed på. Vi kalder dette initiativ for “Malene Cares.”

For nemheds skyld har vi oprettet en dybdegående beskrivelse af vores menneske- og miljørelaterede politikker.

Hvis du har spørgsmål til vores CSR og bæredygtige politikker, så er du altid velkommen til at kontakte os på csr@bymalenebirger.com.
Vores medlemskaber og samarbejdspartnere
Vi har indgået samarbejde med en række førende industrivirksomheder og organisationer for at kunne skabe et positivt miljø på tværs af produktioner.

BSCI - Business Social Compliance Initiative

DIEH – Dansk Initiativ for Etisk Handel

DM&T- Dansk Mode & Textil

UN Global Compact

MTS Global – Modern Testing Services

Danish Fashion Ethical Charter